Efter några år med samma dator samlas programmen på hög. Ibland använder man ett program ofta, för att efter ett tag byta till andra som gör samma sak mycket bättre. Då gäller det att avinstallera det gamla programmet för att det inte ska ligga och skapa onödig förvirring hos processorn. Att avinstallera program kan visa sig göra under för datorns prestanda.

Många installerade program samtidigt dåligt

Att ha många program installerade tar upp mycket plats på hårddisken. När datorn har mera att leta i (allt som lagras på hårddisken) tar det självklart mer tid att hitta det som eftersöks. Det här symptomet kan minskas genom att defragmentera disken, men att avinstallera onödiga program är bättre. Att göra både och är självklart mest effektivt.

Alltför många program leder också till att det som kallas för registret tar mer och mer utrymme. De program som automatiskt startar upp i samband med att datorn gör det (så kallade autostart-program) blir också färre om man avinstallerar. Autostart-program underlättar om man använder de ofta, då de går snabbare att starta upp, men om man inte brukar använda dem segar de bara ned datorn.

Så gör du för att avinstallera program

Att avinstallera program är i de flesta fall enkelt. Så här gör du, beroende på operativsystem:

Avinstallera program - få en snabbare dator

Avinstallera program – få en snabbare dator

Windows 7

  1. Öppna Avinstallera ett program genom att klicka på StartKontrollpanelen, Program och välj sedan Avinstallera ett program.
  2. Markera ett program, och klicka på Avinstallera. Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Windows Vista

  1. Öppna Program och funktioner genom att klicka på StartKontrollpanelenProgram och välj sedan Programochfunktioner.
  2. Markera ett program, och klicka på Avinstallera. Om du uppmanas att ange administratörslösenord eller bekräftelse, följer du uppmaningen.

Windows XP

  1. Klicka på StartKontrollpanelen och dubbelklicka på Lägg till eller ta bort program.
  2. Klicka på önskat program i rutan Installerade program och sedan på Ta bort.
  3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill ta bort programmet.

Fortsätt ta bort program…

Gå igenom hela listan, och gör en bedömning för varje program om du kan ta bort det eller ej. Kom ihåg att du betalat pengar för en del program, så ha i åtanke att du kan behöva köpa nytt om du skulle få för dig att använda dessa senare. Har du dem på CD-skiva är det självklart inget problem.

När du gått igenom samtliga program i listan är det bra om du defragmenterar hårddisken. Det kan göras på många olika sätt, bland annat genom att använda den inbyggda Diskgefragmenteraren i Windows. Det finns också många andra gratisalternativ på nätet, testa att googla vetja!

Observera att du bör vidta några försiktighetsåtgärder om du väljer att ta bort ditt antivirusprogram. Läs mer om det här: “Ta bort ditt antivirus“. Där kan du också få tips om vilka antivirus som är bra, samt vilka som kostar vad.