En viktig åtgärd för en snabbare dator är att rensa papperskorgen. Och den ska inte bara rensas. Helst ska du också ställa in så att den inte tar upp för mycket utrymme av den totala hårddisken, och se till att du slänger rätt saker i den.

Rensa papperskorgen – så gör du

Rensa papperskorgen - så gör du för att tömma papperskorgen

Rensa papperskorgen – så gör du för att tömma papperskorgen

Att rensa papperskorgen är i sig mycket enkelt. Det gäller bara att du från början slängt rätt saker i den. Använd inte papperskorgen som en mapp där du förvarar filer som du kanske kommer kunna ta bort. Använd den snarare som en plats där allt som verkligen kan tas bort förvaras.

Med jämna mellanrum måste papperskorgen tömmas. Det är enkelt. Gå till Skrivbordet och dubbelklicka på Papperskorgen. Ovanför alla borttagna objekt finns en knapp med Töm papperskorgen (Windows 7). Klicka på den. I andra operativsystem förekommer det att denna knapp finns på andra ställen, exempelvis i menyer till vänster eller höger. Funktionen är dock densamma.

Sätt en maxstorlek på papperskorgen

För att hålla koll på hur stor papperskorgen är kan det vara bra att sätta en högsta gräns för dess storlek. Denna maxstorlek brukar vara ett tiotal procent av datorns hårddisk som standard, men du får gärna göra den mindre. Ofta behövs inte mer än ett par gigabyte (GB).

Du kan ändra den maximala storleken på papperskorgen enkelt. Genom att gå till Skrivbordet och högerklicka på Papperskorgen får du upp en meny med alternativ. Klicka längst ner på Egenskaper, så får du upp ett fönster med bland annat den inställningen vi är ute efter, att ändra maxstorleken på papperskorgen.

I rutan Anpassad storlek: Maximal storlek (MB): fyller du i värdet för storleken du vill ska vara det maximala utrymmet. Du kan också välja att ta bort allting direkt när du trycker på delete. Det är såklart det allra bästa. Klicka på OK när du är klar med inställningarna.

Ta bort enskilda filer

Har du lagt filer i papperskorgen som du egentligen inte vill ta bort? Är du osäker på att alla filer ska tas bort? Då kan du gå igenom hela papperskorgen fil för fil, även om det tar lång tid. Det går nämligen att ta bort enskilda filer, och att återställa andra.

För att ta bort en enskild fil, klicka på den en gång (så att den markeras) och tryck på Delete-knappen på tangentbordet. Svara sedan Ja när Windows frågar dig om du vill ta bort filen permanent.

Vill du återställa en fil går det också bra. Det gör du på samma sätt, fast istället för att trycka på Delete, klickar du på Återställ det här objektet längst upp i papperskorgen.

Att ha en liten papperskorg gör att det lediga hårddiskutrymmet maximeras. Det gör att datorn går mycket snabbare. När du rensat kan du gå tillbaka till checklistan för att se vilka andra åtgärder du kan vidta.